Ondernemen vanuit Camelot; op zoek naar wijsheid

Koning Arthur met zijn ridders van de ronde tafel resideerden in Camelot. Vanuit Camelot ondernamen moedige ridders hun queestes. De queeste is een metafoor voor de zoektocht naar wijsheid die je vindt door je ervaringen. De ridders trokken de wereld in om een levenstaak te vervullen. Op hun lange avontuurlijke reizen overwonnen ze grote hindernissen. Uiteindelijk keerden ze gelouterd terug naar de ronde tafel in Camelot.

Contact